Børn med særl. forudsætninger

Nogle børn kommer til verden med ”særlige forudsætninger”. Udtrykket betegner den gruppe børn, som, blandt meget andet, er bedre begavet, mere klarsynede, mere følsomme end andre børn og voksne. Alt for sjældent bliver disse børn forstået og hjulpet.  I mange af skolens timer keder de sig umådeligt, nogle gange med aggressiv opførsel til følge, andre gange med apati til følge. Isolation, ensomhed, dårlig trivsel ses ofte. Desværre ses medicinering også.

Gennem samtalerne vil disse børn mærke forståelse og anerkendelse af deres særlige evner. Ofte har de nemt ved at komme i kontakt med deres indre stemme, og når vi arbejder med den bevidst, vil det hjælpe dem til at udvikle den dybe sikkerhed, som er nødvendig for at klare sig blandt mange andre, som opfatter verden på en anden måde, end de selv gør.openhearts | Stubbekøbingvej 87 A, 4840 Nørre Alslev  | Tlf.: 40158485 | charlotte@openhearts.dk