Børn

Hvis dit barn har problemer, vil jeg gerne hjælpe med min særlige evne til at se andres lys og få dem til at gro. Samtalen kan være mellem barnet og mig, eller mellem dig, dit barn og mig. Sammen vil vi møde dit barn med nærvær, ligeværdighed og anerkendelse.
 
Når børn kommer til verden, har de for det meste god kontakt til deres indre stemme, men som de vokser til, opfordrer deres omgivelser – selvfølgelig i bedste mening - dem ofte til at indrette sig efter udefra kommende normer og regler, og for nogen betyder det, at de gang på gang må overhøre deres indre stemme. Til sidst vænner de sig af med at lytte indad.

Når de så har brug for at træffe vigtige valg, og har brug for at mærke hvad der er bedst for dem selv, står de ofte i en situation, hvor kontakten til de indre svar er mistet.

Børn, der ikke længere har kontakt til deres indre stemme, kan være fyldt med stor usikkerhed, måske endda på trods af, at de ifølge gængse termer ”klarer sig godt”.
Den usikkerhed kan medføre, at de har tendens til at ligge under for gruppepres, kan blive ofre for mobning eller blive aktive mobbere selv, og i det hele taget lever med mindre trivsel end ønskeligt. Ligeledes kan usikkerheden forhindre børnene i at udfolde og virkeliggøre deres fulde potentiale.

Gennem samtalerne vil vi igen skabe bevidst kontakt til den indre stemme, og på den måde lade en dyb sikkerhed udvikle sig, og dermed hjælpe dit barn til større livskvalitet.
openhearts | Stubbekøbingvej 87 A, 4840 Nørre Alslev  | Tlf.: 40158485 | charlotte@openhearts.dk