Kontakten til den indre stemme

Ønsker du sammen med din arbejdsplads, din forening eller sammen med gode venner at høre et foredrag, som vil hjælpe Jer alle hen til en større kontakt med Jeres egen indre visdom, så er du kommet til det rette sted. Jeg vil dele min personlige historie med Jer, give Jer spørgsmål og øvelser, som I i grupper kan tage stilling til. Til sidst vil vi dele vores nyvundne indsigter med hinanden. Øvelserne vil føre hen til det sted, hvor den indre visdom findes. Og alle har det sted.
Den indre visdom kan også beskrives som det sted, hvor hvert enkelt menneske har oplagret sin viden og vejledes gennem sin indre stemme.

Og hvorfor så et foredrag og øvelser?

Fordi rigtig mange mennesker lever et liv uden kontakt til den kilde de har i sig. Den indre visdom ligger nemlig et lag dybere end hverdagsbevidstheden, og er nem at skøjte hen over, hvis man har fået vænnet sig til at godtage ydre svar, som leveres af aktuelle trends, eksperters domme, autoriteters udtalelser, andres mening.
Ikke at have kontakt til sin indre visdom, kan afføde en følelse af mangel og utilfredshed, selvom man egentlig lever et godt og priviligeret liv. Stress og depressive tendenser har også sin rod i mangel på kontakt med egen visdom. Når den kontakt mangler, har man ikke klarhed over hvad man dybest set gerne vil med sit liv, og lever ikke det liv, man egentlig ønsker sig at leve.
Ofte er det ikke de store ændringer der skal til. Har du lyst til at spørge dig selv om råd? Gennem øvelserne vil vi sammen søge autentiske svar og styrke den enkeltes integritet.
 
Det er en mulighed at læse min bog; ”spørg dig selv”, inden foredraget, men absolut ikke en forudsætning.
 
 
openhearts | Stubbekøbingvej 87 A, 4840 Nørre Alslev  | Tlf.: 40158485 | charlotte@openhearts.dk